پرسشنامه سنجش صفات پنج گانه شخصیتی NEO-FFI

پرسشنامه شخصیتی پنج عاملی نئو – فرم کوتاه

NEO-FFI-60

Robert McCrae, Paul Costa

 

تست نئو یکی از معتبرترین تست‌های روانشناسی در جهان است. محققان سازنده‌ی آن، پس از سال‌ها اجرای پرسش‌نامه‌های بزرگ بر مردم، انتخاب صفات مختلف شخصیتی و استفاده از روش‌های پیچیده‌ی آماری به ۵ عامل اصلی شخصیت دست یافته‌اند: روان نژندی، برون گرایی، اشتیاق به تجارب تازه، توافق پذیری و وظیفه‌شناسی. تحقیقات بین فرهنگی ثابت کرده که این ۵ عامل، در بیشتر کشورهای دنیا یکسان است.

با توجه به پیچیدگی و طولانی بودن NEO-PI-R، وجود ابعاد جزئی متعدد مربوط به هر یک از صفات پنج عامل بزرگ شخصیت و مهم‌تر از همه، عدم تمایل به پاسخ ۲۴۰ سوال و در نتیجه عدم دقت کافی در ارائه پاسخ، نسخه کوتاهی از NEO-PI-R تحت عنوان “پرسشنامه ۵ عاملی” NEO-FFI طراحی شد. این پرسشنامه حاوی ۶۰ سوال است که بر اساس تحلیل عاملی نمرات NEO-PI که در سال ۱۹۸۶ اجرا شده بود، به دست آمده است.

در پاسخ به هر سوال احساسات و رفتار عادی و عمومی خود را در نظر داشته باشید. هیچ پاسخ اشتباه وجود ندارد. پاسخ هر سوال یکی از اعداد ۱ تا ۵ است که ۱ به معنای مخالفت کامل با آن و ۵ موافقت کامل است. عدد ۳ بی‌نظر است. پاسخ شما به هر سوال، باید نماینده اولین عکس العمل شما در برابر آن باشد.

این آزمون تنها به منظور ارتقاء کیفیت و سرعت جلسات کوچینگ و مشاوره خصوصی ارائه و تفسیر می‌گردد.

 

۱.من آدم نگرانی نیستم.

۱ ۲
۳
۴
۵

۲.دوست دارم همیشه افراد زیادی دوروبرم باشند.

۱ ۲
۳
۴
۵

۳.من دوست ندارم وقتم را با خیالبافی تلف کنم.

۱ ۲
۳
۴
۵

۴.من سعی می کنم با همه ی افرادی که ملاقات می کنم، رفتاری مؤدب و با نزاکت داشته باشم.

۱ ۲
۳
۴
۵

۵.من اشیاء متعلق به خود را تمییز و پاکیزه نگه می دارم.

۱ ۲
۳
۴
۵

۶.من اغلب نسبت به دیگران احساس حقارت می کنم.

۱ ۲
۳
۴
۵

۷.من زود خنده ام می گیرد.

۱ ۲
۳
۴
۵

۸.وقتی که روش صحیح انجام کاری را یافتم، به همان روش می چسبم و ادامه می دهم.

۱ ۲
۳
۴
۵

۹.من اغلب با اعضای خانواده و همکارانم بگومگو می کنم.

۱ ۲
۳
۴
۵

۱۰.من به خوبی می توانم وقت و فعالیت خود را طوری تنظیم کنم که کارهای محوله به موقع تمام شود.

۱ ۲
۳
۴
۵

۱۱.وقتی که تحت فشار و استرس زیادی هستم، بعضی مواقع احساس می کنم که دارم از هم می پاشم.

۱ ۲
۳
۴
۵

۱۲.من خودم را آدم خیلی شنگول و سرزنده ای نمی دانم.

۱ ۲
۳
۴
۵

۱۳.نظم و ترتیب خاصی که در هنر و طبیعت می بینم برای من جالب و شوق انگیز است.

۱ ۲
۳
۴
۵

۱۴.بعضی از مردم مرا آدمی خودخواه و خودمحور می دانند.

۱ ۲
۳
۴
۵

۱۵.من آدم بسیار منظم و با برنامه ای نیستم.

۱ ۲
۳
۴
۵

۱۶.من به ندرت احساس تنهایی و غمگینی می کنم.

۱ ۲
۳
۴
۵

۱۷.من واقعاً از صحبت کردن با دیگران لذت می برم.

۱ ۲
۳
۴
۵

۱۸.من معتقدم اگر به دانشجویان اجازه داده شود تا به سخنرانی های بحث انگیز و متناقض گوش دهند فقط باعث سردرگمی و انحراف بیشتر آنها خواهد شد.

۱ ۲
۳
۴
۵

۱۹.من ترجیح می دهم با دیگران همکاری کنم تا با آنها به رقابت بپردازم.

۱ ۲
۳
۴
۵

۲۰.من سعی می کنم تا وظایف محوله خود را با صداقت و درستی انجام دهم.

۱ ۲
۳
۴
۵

۲۱.من اغلب دچار تنش بوده و عصبی هستم.

۱ ۲
۳
۴
۵

۲۲.من ترجیح می دهم در جاهایی باشم که کانون فعالیت و عمل است.

۱ ۲
۳
۴
۵

۲۳.شعر تأثیر چندانی روی من ندارد.

۱ ۲
۳
۴
۵

۲۴.من معمولاً در مورد قصد و نیت دیگران بدبین و بدگمان هستم.

۱ ۲
۳
۴
۵

۲۵.من دارای اهداف روشن و مشخصی هستم و برای دستیابی به آنها طبق برنامه منظمی عمل می کنم.

۱ ۲
۳
۴
۵

۲۶.من بعضی وقت ها کاملاً احساس بی ارزشی می کنم.

۱ ۲
۳
۴
۵

۲۷.من معمولاً ترجیح می دهم کارها را به تنهایی انجام دهم.

۱ ۲
۳
۴
۵

۲۸.من اغلب غذاهای جدید و خارجی را امتحان می کنم.

۱ ۲
۳
۴
۵

@c.aliarabi

۲۹.من عقیده دارم که اکثر مردم اگر به آنها اجازه داده شود از آدم سوءاستفاده خواهند کرد.

۱ ۲
۳
۴
۵

۳۰.من قبل از شروع به هر کاری مقدار زیادی وقت تلف می کنم.

۱ ۲
۳
۴
۵

۳۱.من به ندرت احساس ترس و اضطراب می کنم.

۱ ۲
۳
۴
۵

۳۲.من اغلب احساس می کنم که سرشار از نیرو و انرژی هستم.

۱ ۲
۳
۴
۵

۳۳.من به ندرت متوجه خلق و عواطفی که محیط های مختلف بوجود می آورند می شوم.

۱ ۲
۳
۴
۵

۳۴.بیشتر مردمی که می شناسم را دوست دارم.

۱ ۲
۳
۴
۵

۳۵.من برای دستیابی به اهداف خود سخت تلاش می کنم.

۱ ۲
۳
۴
۵

۳۶.من اغلب از نحوه ی برخورد دیگران با خودم عصبانی می شوم.

۱ ۲
۳
۴
۵

۳۷.من آدم خوش مشرب، شاد و با روحیه ای هستم.

۱ ۲
۳
۴
۵

۳۸.من معتقدم برای تصمیم گیری درباره ی موضوعات اخلاقی، باید از رهبران مذهبی خود کسب تکلیف و تقلید کنم.

۱ ۲
۳
۴
۵

۳۹.بعضی از مردم فکر می کنند من آدم فاقد احساسات و حسابگری هستم.

۱ ۲
۳
۴
۵

۴۰.همیشه وقتی قول انجام کاری را بدهم، مردم می توانند به انجام آن کار اطمینان کنند.

۱ ۲
۳
۴
۵

۴۱.من بیشتر مواقع که کارها طبق نقشه پیش نمی رود یا اشتباه از آب در می آیند، احساس دلسردی کرده و می خواهم آنها را ناتمام رها کنم.

۱ ۲
۳
۴
۵

۴۲.من آدم خوشحال و امیدواری نیستم.

۱ ۲
۳
۴
۵

۴۳.بعضی مواقع که شعری را می خوانم یا به یک اثر هنری نگاه می کنم، موجی از احساس افسردگی یا هیجان را دربرمی گیرد.

۱ ۲
۳
۴
۵

۴۴.من از لحاظ نگرش های اجتماعی آدم سخت گیر و بی گذشتی هستم.

۱ ۲
۳
۴
۵

۴۵.گاهگاهی من آنطور که باید صادق و قابل اطمینان نیستم.

۱ ۲
۳
۴
۵

۴۶.من به ندرت افسرده و یا غمگین می شوم.

۱ ۲
۳
۴
۵

۴۷.همه ی زندگی و کارهای من با سرعت انجام می گیرد.

۱ ۲
۳
۴
۵

۴۸.من علاقه ای به تأمل و تفکر جدی درباره ی سرنوشت جهان یا انسان ندارم.

۱ ۲
۳
۴
۵

۴۹.من غالباً سعی می کنم به افکار و احساسات دیگران آگاهی و احترام نشان دهم.

۱ ۲
۳
۴
۵

۵۰.من آدم سازنده و مولدی هستم که همیشه مسؤولیت های خود را به انجام می رساند.

۱ ۲
۳
۴
۵

۵۱.من اغلب احساس درماندگی و ناتوانی می کنم و میل دارم شخص دیگری مسائلم را حل کند.

۱ ۲
۳
۴
۵

۵۲.من شخص بسیار فعالی هستم.

۱ ۲
۳
۴
۵

۵۳.من کنجکاوی فکری بسیار زیادی دارم.

۱ ۲
۳
۴
۵

۵۴.من اگر افراد دیگر را دوست نداشته باشم این را از آنها مخفی نمی کنم.

۱ ۲
۳
۴
۵

۵۵.به نظر نمی رسد هرگز بتوانم کارهای خود را نظم و ترتیب دهم.

۱ ۲
۳
۴
۵

۵۶.بعضی وقت ها من طوری احساس خجالت کرده ام که دلم می خواست خود را از دیگران مخفی کنم.

۱ ۲
۳
۴
۵

۵۷.من ترجیح می دهم دنبال کارهای خود را بگیرم تا این که رهبر دیگران باشم.

۱ ۲
۳
۴
۵

۵۸.من اغلب از بازی کردن با نظریه ها و افکار انتزاعی لذت می برم.

۱ ۲
۳
۴
۵

۵۹.اگر نیاز باشد، من حاضرم از افراد دیگر برای رسیدن به مقاصد خود سوءاستفاده کنم.

۱ ۲
۳
۴
۵

۶۰.من سعی می کنم همه ی کارهای خود را به بهترین نحو انجام دهم.

۱ ۲
۳
۴
۵
پیشنهادات، انگیزه‌های کوچک و آخرین‌های ما

همراه من باش

عضویت در خبرنامه
close-link