پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت – SEI

پرسشنامه عزت نفس (حرمت نفس) کوپر اسمیت – بزرگسال

Coopersmith Self-esteem Inventory – SEI

Dr. Ryden, Dr. Stanley Coopersmith

 

 

عزت نفس یا حرمت نفس به معنای بیان تأیید یا عدم تأیید فرد نسبت به خویش است و نشان می‌دهد که فرد تا چه اندازه خود را توانا، شایسته و با اهمیت می‌داند. بنابراین به منظور فهم بهتر رفتارهای فرد، شناخت ادراک یا عقیده‌ای که فرد نسبت به خود دارد، مقیاس آن بسیار حائز اهمیت است. به منظور ارزیابی عزت نفس، یکی از مقیاس‌های رایج، پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت (SEI) است.

 

پرسشنامه عزت نفس (حرمت نفس) کوپر اسمیت توسط علی عربی بازبینی مجدد و ترجمه شده و تنها در جلسات خصوصی به جهت ارتقاء کیفیت و سرعت، ارائه و تفسیر می‌گردد. این پرسشنامه در ایران به شیوه‌ی کاملا نادرستی ارائه و تفسیر شده است.

 

به هر گزینه، اگر شبیه به شرایط شماست، نمره ۱، و اگر شبیه به شرایط شما نیست، نمره ۰ دهید. این پرسشنامه دارای سنجش مقیاس مبالغه و دروغ است. به جهت عدم ابطال آن، به تمام سوالات با دقت و صادقانه پاسخ دهید.

جنسیت:

سن:

۱. بیشترین وقت خود را به خیالبافی می گذرانم.

به من شبیه است = ۱ به من شبیه نیست = ۰

۲. خیلی به خودم اطمینان دارم.

به من شبیه است = ۱ به من شبیه نیست = ۰

۳. دوست داشتم فرد دیگری بودم.

به من شبیه است = ۱ به من شبیه نیست = ۰

۴. مردم مرا خیلی دوست دارند.

به من شبیه است = ۱ به من شبیه نیست = ۰

۵. من و خانواده ام وقتی باهم هستیم، خیلی از زندگی لذت می بریم.

به من شبیه است = ۱ به من شبیه نیست = ۰

۶. هرگز در مورد هیچ چیز نگران نمی‌شوم.

به من شبیه است = ۱ به من شبیه نیست = ۰

۷. صحبت در مقابل جمع برایم خیلی دشوار است.

به من شبیه است = ۱ به من شبیه نیست = ۰

۸. دلم می خواست جوان‌تر بودم.

به من شبیه است = ۱ به من شبیه نیست = ۰

۹. اگر می توانستم خیلی از ویژگی هایم را عوض می کردم.

به من شبیه است = ۱ به من شبیه نیست = ۰

۱۰. بدون دشواری زیاد می توانم تصمیم بگیرم.

به من شبیه است = ۱ به من شبیه نیست = ۰

۱۱. بودن با من خیلی لذت بخش است.

به من شبیه است = ۱ به من شبیه نیست = ۰

۱۲. درخانه خیلی زود عصبانی می شوم.

به من شبیه است = ۱ به من شبیه نیست = ۰

۱۳. همیشه کار درست را انجام می‌دهم.

به من شبیه است = ۱ به من شبیه نیست = ۰

۱۴. به کاری که دارم افتخار می کنم.

به من شبیه است = ۱ به من شبیه نیست = ۰

۱۵. لازم است همیشه یکی به من بگوید که چه‌کار کنم.

به من شبیه است = ۱ به من شبیه نیست = ۰

۱۶. مدت ها زمان نیاز است که با شرایط جدید سازگار شوم.

به من شبیه است = ۱ به من شبیه نیست = ۰

۱۷. اغلب به کارهایی که انجام می دهم تاسف می خورم.

به من شبیه است = ۱ به من شبیه نیست = ۰

۱۸. در میان همسالانم محبوب هستم.

به من شبیه است = ۱ به من شبیه نیست = ۰

۱۹. خانواده‌ام اغلب به احساسات من توجه دارند.

به من شبیه است = ۱ به من شبیه نیست = ۰

۲۰. هرگز احساس شادی نمی‌کنم.

به من شبیه است = ۱ به من شبیه نیست = ۰

۲۱. کارم را در بهترین حالتی که در توانم است انجام می دهم.

به من شبیه است = ۱ به من شبیه نیست = ۰

۲۲. به اسانی کارم را ول می کنم.

به من شبیه است = ۱ به من شبیه نیست = ۰

۲۳. معمولا از پس خود بر می‌آیم.

به من شبیه است = ۱ به من شبیه نیست = ۰

۲۴. تا حد زیادی شاد هستم.

به من شبیه است = ۱ به من شبیه نیست = ۰

۲۵. دوست دارم با افراد جوان‌تر از خودم معاشرت کنم.

به من شبیه است = ۱ به من شبیه نیست = ۰

۲۶. خانواده‌ام بیش از حد از من توقع دارند.

به من شبیه است = ۱ به من شبیه نیست = ۰

۲۷. همه کسانی را که می شناسم دوست دارم.

به من شبیه است = ۱ به من شبیه نیست = ۰

@c.aliarabi

۲۸. وقتی در جمع هستم دوست دارم صدایم کنند.

به من شبیه است = ۱ به من شبیه نیست = ۰

۲۹. خودم را می‌فهمم.

به من شبیه است = ۱ به من شبیه نیست = ۰

۳۰. برایم خیلی دشوار است که خودم باشم.

به من شبیه است = ۱ به من شبیه نیست = ۰

۳۱. همه چیز در زندگیم در هم شده است.

به من شبیه است = ۱ به من شبیه نیست = ۰

۳۲. معمولا مردم توصیه های مرا به کار می برند.

به من شبیه است = ۱ به من شبیه نیست = ۰

۳۳. در خانه کسی آن‌قدرها به من توجهی ندارد.

به من شبیه است = ۱ به من شبیه نیست = ۰

۳۴. هرگز خودم را سرزنش نمی کنم.

به من شبیه است = ۱ به من شبیه نیست = ۰

۳۵. آن‌طور که می‌خواهم خوب کار نمی‌کنم.

به من شبیه است = ۱ به من شبیه نیست = ۰

۳۶. می توانم تصمیم بگیرم و به تصمیمم پایبند باشم.

به من شبیه است = ۱ به من شبیه نیست = ۰

۳۷. واقعا دوست نداشتم یک زن (یا مرد) می‌شدم.

به من شبیه است = ۱ به من شبیه نیست = ۰

۳۸. در مورد خود نظر مثبتی ندارم.

به من شبیه است = ۱ به من شبیه نیست = ۰

۳۹. دوست ندارم همراه دیگران باشم.

به من شبیه است = ۱ به من شبیه نیست = ۰

۴۰. خیلی وقت‌ها شده که به ترک خانه فکر کرده‌ام.

به من شبیه است = ۱ به من شبیه نیست = ۰

۴۱. هرگز خجالت نمی‌کشم.

به من شبیه است = ۱ به من شبیه نیست = ۰

۴۲. اغلب احساس پریشانی دارم.

به من شبیه است = ۱ به من شبیه نیست = ۰

۴۳. اغلب از خودم شرمسارم.

به من شبیه است = ۱ به من شبیه نیست = ۰

۴۴. به اندازه‌ی بیشتر مردم، ظاهر خوبی ندارم.

به من شبیه است = ۱ به من شبیه نیست = ۰

۴۵. وقتی چیزی برای گفتن دارم، معمولا آن را می گویم.

به من شبیه است = ۱ به من شبیه نیست = ۰

۴۶. مردم اغلب رفتار بدی با من دارند.

به من شبیه است = ۱ به من شبیه نیست = ۰

۴۷. خانواده ام مرا درک می کنند.

به من شبیه است = ۱ به من شبیه نیست = ۰

۴۸. همیشه حقیقت را می گویم.

به من شبیه است = ۱ به من شبیه نیست = ۰

۴۹. کارفرما یا رئیسم به من احساس ناشایستگی می‌دهد.

به من شبیه است = ۱ به من شبیه نیست = ۰

۵۰. برایم مهم نیست چه بر سرم خواهد آمد.

به من شبیه است = ۱ به من شبیه نیست = ۰

۵۱. آدم شکست خورده‌ای هستم.

به من شبیه است = ۱ به من شبیه نیست = ۰

۵۲. وقتی سرزنشم می کنند خیلی زود عصبانی می شوم.

به من شبیه است = ۱ به من شبیه نیست = ۰

۵۳. اکثر مردم بیشتر از من محبوبیت دارند.

به من شبیه است = ۱ به من شبیه نیست = ۰

۵۴. معمولا حس می‌کنم خانواده‌ام مرا تحت فشار قرار می‌دهند.

به من شبیه است = ۱ به من شبیه نیست = ۰

۵۵. همیشه می دانم به مردم چه بگویم.

به من شبیه است = ۱ به من شبیه نیست = ۰

۵۶. اغلب دلسرد می شوم.

به من شبیه است = ۱ به من شبیه نیست = ۰

۵۷. معمولا از اتفاقات اذیت نمی‌شوم.

به من شبیه است = ۱ به من شبیه نیست = ۰

۵۸. من قابل اتکا نیستم.

به من شبیه است = ۱ به من شبیه نیست = ۰

 

پیشنهادات، انگیزه‌های کوچک و آخرین‌های ما

همراه من باش

عضویت در خبرنامه
close-link